SOLSTRØMANLEGG

Ta i bruk sola og bli din egen solstrømprodusent

Slik virker et solstrømanlegg

I et solstrømanlegg trenger man solcellemoduler og en vekselretter som er tilkoblet sikringsskapet via en enkel kurs. 

Når sola skinner generer solcellemodulene dine elektrisk likestrøm som konverteres til vekselstrøm i vekselretteren. Denne strømmen blir sendt til sikringsskapet og kan brukes direkte i ditt hus. Dersom eget forbruk av strøm er mindre enn produksjonen fra solstrømanlegget vil strømmen sendes ut på nettet. Dette håndteres av din nye AMS-måler som er levert av nettselskapet. Enklere blir det ikke.

 

Du er fortsatt tilkoblet strømnettet som før, og benytter strøm derifra når sola ikke skinner og når du bruker mer strøm enn solstrømanlegget leverer.

Din fortjeneste fra salg av overskuddsstrøm til nettet avhenger av hvilken avtale du har med din strømleverandør. Dersom din strømleverandør ikke kan tilby en tilfredsstillende strømavtale kan du bytte til en strømleverandør som svarer mer til dine forventninger.

Det finnes systemer for lagring av solstrøm i batteribanker. Vår vurdering er at dette foreløpig ikke svarer seg økonomisk for netttilknyttede anlegg, men i noen tilfeller kan det likevel være ønskelig. For anlegg uten nettilknytning er batteribank nødvendig for å kunne nyttiggjøre solstrømmen når du trenger den. Størrelsen på batteribanken avhenger av bruksmønsteret ditt.

© SolaDi AS | 919 97 097 / 958 48 006 | post@soladi.no | Daniel Barths vei 47, 3612 Kongsberg | Org.nr 919 329 890